top of page
Vinohradnicko-Vinařské Semináře 17.3.2022 - jeden den - člen Moravínu

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční ODBORNÉ VINOHRADNICKO-VINAŘSKÉ SEMINÁŘE,
které se uskuteční 15., 16. a 17. března 2022 (úterý-čtvrtek), v hotelu Amande
v Hustopečích. Letošní rok opět není příznivý k organizování odborných akcí,
ale i přes nelehkou situaci a také z důvodů zachování dlouholeté tradice, se i letos
výbor Moravínu rozhodl semináře uspořádat.
Připravený program, slibuje vysokou odbornou úroveň, přednášky přislíbili špičkoví
odborníci i zástupci fi rem, kteří hodlají představit své výrobky a odborné znalosti.
Semináře pro vinohradníky, vinaře, odbornou i laickou vinařskou veřejnost a
členy svazu pořádá a organizačně zajišťuje Moravín, svaz moravských vinařů, za
podpory Vinařského fondu ČR a Svazu vinařů ČR. Semináře jsou tradičně třídenní,
přednášky jsou koncipovány do bloků se zaměřením na vinohradnictví, vinařství,
legislativu, dotace, marketing a obecné informace v rámci oboru.
Pokud Vás naše nabídka přednášek oslovila, přihlaste se prostřednictvím
e-shopu na www.moravin.com, nebo zašlete přihlášku e-mailem na info@moravin.
com nebo vseidlova@iol.cz nejpozději do 9. března 2022. Přihláška na seminář
je přenosná, uhrazený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací. Potřebujete-li
vystavit fakturu, vyznačte požadavek na přihlášce, e-shop vám ji zašle automaticky.

Účastnický poplatek za osobu, bude-li zaplacen předem do uvedeného termínu,
je zvýhodněn a činí na tři dny/os. 2.500 Kč (člen MORAVÍNU 2.200 Kč). Platbu
lze uhradit i převodem na č. ú. 1381622309/0800, sp. symbol 15032022. Na místě je
možná platba v běžné výši 2.700 Kč hotově u prezence. Účastnický poplatek za 1
den/os. platba předem 950 Kč (člen 850 Kč) na místě hotově 1000 Kč (člen 900
Kč).
Poplatek tvoří část kalkulovaných fi nančních nákladů potřebných na uspořádání
seminářů a zahrnuje náklady spojené s přednáškami, degustacemi, technickým
zabezpečením a službami, občerstvením (káva, čaj, voda), 3x oběd, 2x večeře.
Cestovné a ubytování je v režii účastníků. Ubytování je možné v hotelu AMANDE,
více na www.amandehotel.cz nebo na www.hustopece.cz/turist-ubytovani. Aktualizovaný
program je k dispozici na webu Moravínu www.moravin.com.
Na společnou večerní degustaci dodejte prosím alespoň jeden vzorek vína, který
bude prezentován dle programu ve středu. Děkujeme. Na společnou degustaci
srdečně zveme.
Bude nám ctí, přijmete-li naši nabídku a podpoříte svou účastí aktivity Moravínu.
Těšíme se na Vaši účast a přejeme řadu odborných zážitků.

 

 

VINOHRADNICKO-VINAŘSKÝ SEMINÁŘ 15., 16., 17. březen 2022
ODBORNÝ PROGRAM
úterý 15. březen 2022
od 8. 30 prezence účastníků
9.00 zahájení semináře
Aktuální situace, témata a vize tuzemského vinařství
PhDr. Martin Chlad, prezident, Svaz vinařů České republiky
Daňové dopady prodeje vína do jiných členských zemí EU
Ing. Jiří Sedláček (člen Komory daňových poradců ČR)
Úvahy o zavedení spotřební daně pro tichá vína
Reálné zkušenosti malého pivovaru s evidencí spotřební daně
Jitka Ilčíková, pivovar Wild Creatures, Mikulov
Dozorová činnost SZPI v oblasti vína
Ing. Lukáš Landauf metodik oddělení kontroly, laboratoří a certifi kace, SZPI Brno
Dotační titul „Investice“ (Společná organizace trhu s vínem)
Ing. Tomáš Kavan, Státní zemědělský intervenční fond, Praha
Dotační titul „Restrukturalizace a přeměna vinic“
Ing. Petra Jankovská, Státní zemědělský intervenční fond, Praha
Povolení pro výsadbu révy a kontrolní šetření v roce 2022
Ing. Rostislav Gruna, vedoucí oddělení registru vinic, UKZÚZ Znojmo-Oblekovice
Podpora pěstování révy vinné v rámci opatření AEKO a EZ,
výhledy nové SZP od roku 2023+
Ing. Mgr. Denisa Nechanská, ministerský rada, Oddělení strategie environmentálních
podpor PRV,Mze Praha
„Když je počasí na VINĚ“ aneb možnosti pojištění vinné révy
Ing. Martin Bělina, Generali Česká pojišťovna a.s.
OenoFoss Go pro rychlé analýzy vína a moštu přímo ve vinařství
Ing. Tomáš Procházka, MILCOM servis a.s., ofi ciální distributor přístrojů FOSS WineScanTM
a OenoFossTM
Hodnocení kolekce zahraničních rezistentních odrůd na Vinselekt – ŠSV Perná
Ing. Ivana Flajšingerová, PhD., Vinselekt Michlovský - ŠSV Perná
Ověření vlivu přídavku Albit k integrované ochraně révy vinné
Ing. Karel Říha, Richard Šemík, Mayline corporation, s.r.o., Praha
Večeře, následně Vinařství u Vrbů Hustopeče - exkurze a degustace

 

VINOHRADNICKO-VINAŘSKÝ SEMINÁŘ 15., 16., 17. březen 2022
ODBORNÝ PROGRAM
středa 16. březen 2022
od 8.30 prezence účastníků
9.00 zahájení semináře
Vinařský fond – 20 let pro moravské a české vinařství
Ing. Jaroslav Machovec, ředitel VF Brno
VINOHRAD 2022 - Zlepšení příjmu živin z půdy - alternativní způsoby hnojení
Ing. Jiří Teren, Envi Produkt s.r.o., Praha
Víno a terroir – vliv klimatických změn
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, PhD. Ústav výzkumu globální změny AVČR, Brno
Možnost zlepšení výživy vinice pomocí prohloubení a aktivace půdního profi lu
Ing. František Lupač, ELITA semenářská a.s. Brno
Nové trendy v ochraně vinic
Zdeněk Peza, Adama CZ, s.r.o.
Rosiče, novinky, seřízení, výběr trysek
Michael Trtilek, AKP spol. s r.o., Brno
Vliv kontaminace hroznů na senzorické vlastnosti vína
Ing. Michal Kumšta, Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF), MENDELU, Lednice
Filtrace – účinnost a ekonomika
František Bílek, Bílek Filtry s.r.o., Josefov
Výsledky mezidruhového křížení za posledních 20 let Vinselekt – ŠSV Perná,
degustace Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., Vinselekt Michlovský, a.s. Rakvice
Večeře, následně přátelské posezení, degustace přinesených vzorků

 

VINOHRADNICKO-VINAŘSKÝ SEMINÁŘ 15., 16., 17. březen 2022
ODBORNÝ PROGRAM
čtvrtek 17. březen 2022
od 8.30 prezence účastníků
9.00 zahájení semináře
Chytrá vinice - využití informačních technologií při ochraně vinic
Ing. Radovan Breuss, Breuss Technology s.r.o.
Novinky společnosti BASF v ochraně vinic
Ing. Drahomíra Musilová, BASF, Praha
Půda z pohledu vinohradníka
Prof. Ing. Pavel Pavloušek Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF),
MENDELU Lednice
Listová hnojiva HYCOL
RNDr. Jaroslav Horák G M CHEMIE spol. s r.o. Napajedla
Zařízení využívaná při protimrazové ochraně vinic
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Ústav zahradnické techniky (ZF), MENDELU Lednice
Mechanizační prostředky pro zpracování odpadního réví
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., Ústav zahradnické techniky (ZF), MENDELU Lednice
Sanitace – účinnost a ekonomika
František Bílek, Bílek Filtry s.r.o., Josefov
Vliv sudů barrique na vybrané „moravské“ odrůdy, degustace
Ing. Miloš Vidlář, BS vinařské potřeby, s.r.o., Velké Bílovice
Závěr seminářů, oběd
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!

Vinohradnicko-Vinařské Semináře 17.3.2022 - jeden den - člen Moravínu

1 000,00 Kč Běžná cena
850,00 KčCena po slevě
  • Vstup na veškeré přednášky, degustace, drobné dopolení občerstvení a oběd. Neobsahuje ubytování.

bottom of page