top of page

Exkurze Traisental

RodinnévinařstvíHanseaGretySchöllersesynemSebastianemadcerouNadinevměstečkuTraismauerhospodařína10havinic.Vinařství(doslovatopvinařství)jevýraznězaměřenonavinařskouturistiku,pořádápikniky,má2penzionyazdálobyse,ženemohoustíhatdělatkrásnávína.Opakjepravdou.Svědčíotomřadaocenění,např.vposledníchletech12xvSalonvínRakouskaařadadalších.Vr.2013např.VítězTOPvinařstvíTraisentalneboVítězFalstaffTraisentalDACCUP.SamozřejmědominujeVZ(65%),aťužspřídomkemFullMoonReading,nebojenVZDACReserveRiedCagran.KroměobvyklýchbílýchodrůdRR,RŠ,Ch,MO,Sg,čiRivanervšaklzeve„winzerhausu“ochutnativínačervenáFr,Zw,Me,SyčiGamay,neboivínoznovošlechtěncezKlosterneuburgutmavěčervenoubarvířkuRathayNoir.Hansprodukujejakvínatichá(suchá,sladká,ledová),takisekty.Panídomusesvýmiakvarelyzdobínejendům,aleietiketyzvláštníchšarží,nebomalujepřímonaláhve,kteréjsoupakvelmivítanýmmarketingovýmtahem.

bottom of page