top of page

Vinařská oblast Čechy

Nápad„chytrýchhlav“vPraze,zakotvenýdovyhláškyč.254/2010Sb.VČRjsou2vinařskéoblasti1.Čechy(652,5haosázenýchvinic)kdejesoustředěnoasi4%vinic!(jakoměstysVelkéBílovice)a2.Morava(17015,9haosázenýchvinic).VinařskáoblastČechysedělínadalší2podoblastilitoměřickou(301,2ha)amělnickou(341ha).10,3hajeevidovánojakoČechy-ostatní.Litoměřickápodoblast,tvoříjiLitoměřicko,Mostecko,RoudnickoaŽernosecko.Jezde30vinařskýchobcí,70viničníchtratía54pěstitelů.Mělnickoupodoblast,tvoříMělnicko,Čáslavsko,KutnohorskoaokolíPrahy.Jezde42vinařskýchobcí,82viničníchtratía92pěstitelů.Podleregistruvinic(ÚKZUZ,zák.č.321/2004Sb.)bylok31.7.2014evidovánovČR17531haplochvinicosázenýchmoštovýmiodrůdami.Celkováplochavinicvšechodrůdmoštových,stolníchapodnožových,včetněpokusnýchvinicbylakestejnémudatu17668ha.Registracimusíprovéstkaždývlastníkvinicnebovinohradů,jejichžplochačinívícejak999m2.

bottom of page