top of page
bunner_n1a.png
may.png

DLOUHODOBÝ PROJEKT NA PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKŮ MAYLINE VE VINOHRADU A NÁSLEDNÝ VLIV NA KVALITU VÍNA

   V tomto projektu budeme sledovat na jedné viniční poloze u obce Čejkovice působení našich přípravků. Vinohrad s jednou odrůdou - Hibernalem je rozdělen na část A a B. Část A je ošetřována běžnou ochranou v integrované produkci. Část B stejná ochrana + naše přípravky. ALBIT max přidaný do každého postřiku plošně.
   Dokumentace bude probíhat celoročně ve spolupráci s předním odborníkem na ochranu rostlin. Na těchto stránkách bude on-line tento projekt podrobně prezentován. V nejbližší době i na sociálních sítích. Z moštů A a B budou vyrobeny stejným výrobním procesem dvě vína, která i vy budete moct ochutnat. Informace doplní kompletní rozbory moštu, vína a půdy.

ALBITEM MAX
AQUAFIX
ALTERA

Dle  vývoje počasí  na podzim minulého roku, letos na jaře bychom Vám doporučili podpořit porosty  ALBITEM MAX, lze jej používat spolu s  fungicidy, insekticidy, listové hnojivy. 

 

 • střídavé počasí od začátku roku 2021, i když většinou byl na vinicích  sníh a teploty pod 0, pár týdnů bylo docela teplých, a takové střídaní teplých a mrazivých dnů vyvolává další stres pro rostlinu a ovlivňuje příjem živin

 • velkou podporu naše přípravky přináší pří omezeném použití pesticidu: vylepšení zdravotního stavu rostlin, pomoci  ALBITU  MAX, připraví rostlinu k lepšímu překonání stresů od náletů brouků a vlivů houbových chorob, (kvůli vlhčím podmínkám přetrvávajících od roku 2020).

 •  další vlivy biotických, a abiotických stresů- vlhko, sucho,  vylepšení zdravotního stavu rostlin během vegetace určitě přispěje k tvorbě výnosů a zlepší kvalitu

 

Informace o přípravku  ALBIT MAX - pomocný ochranný prostředek  

 

 • ALBIT MAX , mechanismus působeni.

 • etiketa 1807-1C ,  pro integrovanou ochranu rostlin a ekologické zemědělství 

 • ALBIT MAX CHMEL , sníženi obsahu rezidua přípravků na ochranu rostlin v chmelu

ALBIT MAX - pomocný ochranný prostředek pro ekologické zemědělství, se používá foliárně během vegetace , 100 až 200 ml/ha, 3 až 5 krát za sezonu, co tento prostředek muže nabídnout : 

 

 • zvýšení odolnosti oproti padlí révy, plíseň révy, plíseň šedé

 • snížení rezidua pesticidu (na základě pokusů s chmelem)

 • lze použit ze sníženou dávkou mědi (zlepšeni fermentace, nebo  dávku nesnižovat)  

 • vliv na mikrobiální společenství  

 • menši napadení škůdců, pravděpodobně kvůli zlepšení zdravotního stavu, zatím sledujeme na polních plodinách 

 • zajímavý je pokus ošetření párou ALBIT MAXU u sazenic révy 

 

AQUAFIX - speciálně upravený fixátor vody, fixuje i účinné látky , na bázi polyakrylátu, vidím jeho použití pro sazenice pro udržení vody . 

 

 • etiketa_49355

 • http://labris.cz/ -  Revoluční přípravek pro ošetření osiva máku, který poutá vodu. Výrazně tak zvyšuje polní vzcházivost.

 

 

ALTERA ( obsahuje soubor až 20  druhů živých bakterii, které při zapravení do půdy nejenom bojují proti houbovým chorobám , ale vylepšují příjem živin,(dusík, draslík, fosfor atd.) pro rostliny, není zatím registrován , nabízím vyzkoušet po domluvě ) , vidím ho proti ESCA a dalším  půdním chorobám.  

 

 • Etiketa_Altera 100

 • Příloha č. 7. Zpráva o přezkoušení vlastností _ALTERA

 • Karel Říha-hodnocení-Albit, Albit Max a Altera ,  kukučice - vliv na stav kořenů (Rhizoctonia - Kořenomorka) , Colletotrichum spp.

 • 2020_10_08_P-13122_Vykáň a_s_

 • 2021_01_12_P-15657_Vykáň a_s  je vidět, že se zvyšuje fixace dusíku   

bottom of page