top of page

Důležité dokumenty

Pozvánka na VH 2024

50. ročník Poysdorfské přehlídky vín

Přihláška WP 2024

Přihláška WP 2024

WP 2024 PODMÍNKY

WP 2024 dopis vinařům

NÁŠ PŘÍBĚH

Moravín, svaz moravských vinařů založen 10. října 1964 navazuje svou činností na více než 50. letou existenci a stále zůstává věrný odkazu zakladetelů. Hlavní náplní je především vzdělávací a osvětová činnost. Zastupuje a hájí odborné a společenské zájmy svých členů, poskytuje poradenskou činnost, podporuje zachování rázu vinařského kraje, propaguje naše vinohradnictví a vinařství.

Pro své členy a širokou vinařskou odbornou i laickou veřejnost organizuje odborné vzdělávací semináře na aktuální témata, přednášky, zájezdy s vinařskou tématikou po vinařských oblastech doma i v zahraničí a řadu dalších aktivit.

V současné době má Moravín širokou členskou základnu, sdružuje víc než 300 členů. V čele svazu stojí devítičlenný výbor, který pracuje ve složení: předseda Ing. Hynek Holánek, výkonná místopředsedkyně Vladimíra Seidlová a členové Ing. Alice Becková, Petr Hubačka, Ladislav Langr, Ing. Ivo Bukovský, Richard Šemík, Josef Urbánek a Ing.Robert Číž.

Our Chefs
Citáty o víně...

„Je více filozofie v láhvi vína než ve všech knihách.“

Louis Pasteur

chemik a mikrobiolog 1822 - 1895

bottom of page